Přednášky

VŠCHT, "Simulace vlastností molekul":

osnova.doc

skripta.pdf

Questions (English)

osnova_actual.doc

MFF UK, "BCM317 Pokročilá molekulární spektroskopie":

osnova.doc

skripta2.doc


Užitečné odkazy:

Linux:

www.redhat.com

www.linux.cz

www.linux.com

Výpočetní chemie:

www.gaussian.com - domovská stránka společnosti Gaussian s návodem ke Gaussianu (quantum chemistry)

TINKER homepage - Molecular dynamics program

"Vi" editor:

vi.doc - návod k vi editoru a několik Unixových příkazů